Publications

Books

Refereed journal papers

Conference & workshop papers

 • M. Pereira Fariña, M. Koszowy, K. Budzynska, C. Reed (2019, forthcoming) Dialogical Aspects of Appeals to Authority in Spanish and Polish Disputes About Cultural Objects. In: Garssen, B.J. et al. (Eds.), Proceedings of the 9th Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Amsterdam: Sic Sat.
 • J. Visser, M. Koszowy, B. Konat, K. Budzynska, C. Reed (2018) Straw Man as Misuse of Rephrase. In: S. Oswald & D. Maillat (Eds). Argumentation and Inference, Proceedings of the 2nd European Conference on Argumentation, Fribourg 2017 (Vol. 2, pp. 941-962). London: College Publications.
 • M. Koszowy, K. Budzynska (2016) Towards a Model for Ethotic Structures in Dialogical Context, Foundations of the Language of Argumentation – the workshop at the 6th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2016) (pp. 40-47).
 • M. Araszkiewicz, M. Koszowy (2016) Deontic authority in legal argumentation: A case study. In: D. Mohammed & M. Lewiński (Eds.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon 2015, Vol. 1 (Ch. 1, pp. 1-19), London: College Publications.
 • M. Araszkiewicz, M. Koszowy (2016) Commentary on Hoppmann's 'Canons of Legal Interpretation and the Argument from Authority'. In: D. Mohammed & M. Lewiński (Eds.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon 2015, Vol. 1 (pp. 239-244), London: College Publications.
 • M. Koszowy, M. Araszkiewicz (2015) The research on reasoning in the Lvov-Warsaw School as a predecessor of and inspiration for argumentation theory. In: Garssen, B.J., Godden, D., Mitchell, G. & Snoeck Henkemans, A.F. (Eds.), Proceedings of the 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 783-792), Amsterdam: Sic Sat.
 • D. Walton, M. Koszowy (2015) Two kinds of arguments from authority in the ad verecundiam fallacy. In: Garssen, B.J., Godden, D., Mitchell, G. & Snoeck Henkemans, A.F. (Eds.), Proceedings of the 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 1483-1492), Amsterdam: Sic Sat.
 • M. Koszowy (2013) Polish Logical Studies from an Informal Logic Perspective. In: D. Mohammed & M. Lewiński (Eds.), Virtues of Argumentation. Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22-26 May 2013 (pp. 1-10), Windsor, ON: OSSA.
 • M. Koszowy, M. Selinger (2013) Commentary on: Douglas Walton and Thomas F. Gordon’s “How to Formalize Informal Logic”. In: D. Mohammed & M. Lewiński (Eds.), Virtues of Argumentation. Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA) 22-26 May 2013 (pp. 1-7), Windsor, ON: OSSA.
 • M. Koszowy (2011) Pragmatic logic: the study of argumentation in the Lvov-Warsaw School. In: F.H. van Eemeren, B. Garssen, D. Godden, & G. Mitchell (Eds.), Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation (pp.1010-1022), Amsterdam: Sic Sat.
 • M. Koszowy (2007) A methodological approach to argument evaluation. In: F.H. van Eemeren, J. A. Blair, C. A. Willard, & B. Garssen (Eds.), Proceedings of the 6th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 803-807), Amsterdam: Sic Sat – International Center for the Study of Argumentation.
 • M. Koszowy (2004) Methodological ideas of the Lvov-Warsaw School as a possible foundation for a fallacy theory. In: T. Suzuki, Y. Yano, & T. Kato (Eds.), Proceedings of the 2nd Tokyo Conference on Argumentation: Argumentation and Social Cognition (pp. 125-130), Tokyo: Japan Debate Association.
 • M. Koszowy (2003) On the concepts of logical fallacy and logical error. In: J.A. Blair, D. Farr, H.V. Hansen, R.H. Johnson, & C.W. Tindale (Eds.), Informal Logic at 25: Proceedings of the Windsor Conference (CD-ROM, pp. 1-9), Windsor, ON: Ontario Society for the Study of Argumentation.

Chapters

 • M. Koszowy (2010) Logika i argumentacja. O dyskusjach wokół logiki nieformalnej (Logic and argument: discussions about informal logic). In: M. Walczak (Ed.), Metodologia: tradycja i perspektywy (Methodology: Tradition and Perspectives) (pp. 45-62), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • M. Koszowy (2003) Informacja – nowe pojęcie filozoficzne? (Information – New philosophical notion?). In: T. Zasępa & R. Chmura (Eds.), Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości (Internet and New Technologies Towards the Society of the Future) (pp. 39-50), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • M. Koszowy (2001) Internet jako poznawcze i moralne wyzwanie współczesności (Internet as a coginitive and moral challenge of the contemporaneity). In: T. Zasępa & R. Chmura (Eds.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego (Internet: The Phenomenon of the Information Society) (pp. 59-66), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Book reviews

 • M. Koszowy (2007) Stephena E. Toulmina teoria racjonalnego poznania i działania (Stephen E. Toulmin’s theory of rational cognition and action), review of T. Zarębski, Od paradygmatu do kosmopolis. Filozofia Stephena E. Toulmina (From Paradigm to Cosmopolis: The Philosophy of Stephen E. Toulmin), Wrocław 2005, Kwartalnik Filozoficzny 35: 184-190.
 • M. Koszowy (2007) review of F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation. The Pragma-Dialectical Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2004, Roczniki Filozoficzne 55: 303-309.
 • M. Koszowy (2004) review of F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, F. Snoeck Henkemans, Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ & London, 2002, Roczniki Filozoficzne 52: 427-435.
 • M. Koszowy (2003) Centralne kategorie współczesnej teorii argumentacji (Central cathegories of contemporary argumentation theory), review of F. H. van Eemeren (Ed.), Crucial Concepts in Argumentation Theory, Amsterdam University Press, Amsterdam 2001, Zeszyty Naukowe KUL 46 (181-182): 105-109.

Prefaces and discussion papers

Encyclopaedia entries

 • In Encyklopedia Filozofii Polskiej (The Encyclopaedia of Polish Philosophy), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: 'Seweryna Łuszczewska-Romahnowa', vol. 1, 2011: 955-956; 'Józef Wajszczyk', vol. 2: 777-779
 • In Powszechna Encyklopedia Filozofii (The Universal Encyclopaedia of Philosophy), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: 'Paradoksy' ('Paradoxes'), vol. 8, 2007: 14-17; 'Giulio Preti', vol. 8, 2007: 471-472; 'Klasyfikacje nauk' ('Classifications of sciences'), vol. 7, 2006: 541-544; 'Seweryna Łuszczewska-Romahnowa', vol. 6, 2005: 648-650; 'John Mair (Major)', vol. 6, 2005: 722-723; 'Teoria komunikacji' ('Communication theory'), vol. 5, 2004: 754-756; 'Informacja' ('Information') (with Z.A. Błasiak), vol. 4, 2003: 824-829

Conference reports and interviews

 • K. Budzynska, M. Koszowy, M. Araszkiewicz, K. Atkinson, A. Budzyńska-Daca, K. Dębowska-Kozłowska, M. Hinton, M. Kacprzak, J. Lawrence, P. Łupkowski, S. Modgil, B. Skowron, M. Thimm, M. Urbański, J. Visser, M. Załęska, T. Zurek (2018) Warsaw Argumentation Week (WAW 2018) Organised by the Polish School of Argumentation and Our Colleagues from Germany and the UK, 6th-16th September 2018, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 55 (68): 231-239. DOI 10.2478/slgr-2018-0036.
 • M. Koszowy (2009) Conference report: Wczoraj i dziś metodologii nauk (Methodology of Science: Yesterday and Today), Przegląd Uniwersytecki 1 (117), 2009: 11.
 • M. Koszowy (2006) Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2005-2006: The series of lectures given by prof. Simon Blackburn, Przegląd Uniwersytecki 5 (103): 21.
 • M. Koszowy (2005) Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2004-2005: The series of lectures given by prof. Peter Simons, Przegląd Uniwersytecki 4 (96): 10.
 • M. Koszowy (2004) Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2003-2004: The series of lectures given by prof. John R. Searle, Przegląd Uniwersytecki 4 (90): 10.
 • M. Koszowy (2004) Conference report: "Informal Logic at 25", University of Windsor, Canada, 14-17 May 2003, Roczniki Filozoficzne (Annals of Philosophy) 52, vol. 1: 485-487.
 • M. Koszowy (2002) Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2002-2003: The series of lectures given by prof. Richard Swinburne, Przegląd Uniwersytecki 4: 17.
 • M. Koszowy, R. Schmidt, P. Szałek (2001-2002) Interview with Prof. Stefan Swieżawski: "Jerzy Kalinowski and philosophy at the Catholic University of Lublin", Summarium 30-31 (50-51): 189-203. French translation: "Le Cercle des philosophes de Lublin", trans. by Józefina Sadowska and Agnès Bastit, Liberté politique, Paris: L'association pour la Fondation de Service Politique (2004): 1-7.
 • M. Koszowy (2001) Conference report: Rationality and Irrationality / Rationalität und Irrationalität (23rd International Wittgenstein Symposium), Kirchberg am Wechsel, Austria, 13-19 August 2000, Edukacja Filozoficzna 31: 370-372.